Doel van de functie

Verantwoordelijk voor de implementatie, verbeteren en naleven van het HR beleid. Eerste aanspreekpunt voor alle HR gerelateerde vragen en biedt ondersteuning in de juiste toepassing van HR processen en richtlijnen. Verantwoordelijk voor het Arbo-en verzuimprotocol en adviseren m.b.t. arbeidsvoorwaardenbeleid, preventie en adviseert de directie gevraagd en ongevraagd omtrent HR gerelateerde vraagstukken.

Plaats van de functie in de organisatie

Verantwoording aan de Managing Director

 

Verantwoordelijkheden

 • Werving- en selectie van nieuwe medewerkers/uitzendkrachten/stagiairs/afstudeerders: verantwoordelijk voor het inventariseren behoeften, opstellen functiebeschrijving en vacaturetekst, bepalen wervingskanaal, contacten onderhouden, selectieproces, gesprekken voeren, onderhandeling en besluitvorming;
 • Volgen procedures bij in dienst- en uitdiensttreding (opstellen contract, inventariseren gegevens, interne organisatie op poten zetten rondom indiensttreding en exitgesprek voeren);
 • Onderhouden contacten met  uitzend- en detacheringsbureaus, scholen, IBN, gemeente, UWV, Arbodienst, salarisadministratie, verzekeraar en pensioeninstanties;
 • Verzuimbegeleiding en uitvoering van Wet van Poortwachter(kortdurende ziekte < 6 weken) en casemanagement (langdurend > 6 weken) in functie van wat de casemanagers van HR5 vragen ;
 • Verantwoordelijk proces duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, alsook de implementatie en uitvoering van het vitaliteitsproces.
 • Aanleveren mutaties salarisadministratie en controle op uitvoering bij HR5;
 • Personeelszorg: aandacht bij ziekte, jubilea, geboorte, huwelijk, oren- en ogen open bij privéaangelegenheden of problemen werkvloer, ongevraagd/gevraagd oppakken;
 • Voeren van de verlofregistratie en verwerken mutaties Smart-time;
 • Verzorgen personeelsadministratie en de personeelsdossiers up to date houden;
 • Op hoogte blijven huidige regelgeving en deze aanpassen in de arbeidsvoorwaarden, contracten en overige HR zaken;
 • Inventariseren opleidingsbehoefte, uitzetten van de acties en verwerking in het opleidingsplan. Contacten onderhouden instanties en inplannen van (interne/externe) opleidingen;
 • Vraagbaak overige HR vraagstukken voor medewerkers en management en uitwerken hiervan;
 • Interne communicatie HR zaken;
 • Contacten onderhouden met verzekeraars en pensioenadviseur en communicatie richting werknemers;
 • Up to date houden huishoudelijke regels en de ZZD;
 • Tweejaarlijks aanleveren stukken accountant inzake HR;
 • Bijwonen en notuleren MT-BA overleg;
 • Organiseren en plannen evenementen voor MT;
 • Agendabeheer MT leden.

 

 

Profielschets

 

Kennis

 • Afgeronde HBO opleiding P&A of Personeelsmanagement
 • Min. 5 jaar relevante ervaring
 • Beheersing Officepakket als Word, Excel, Powerpoint en Outlook
 • Uitstekende beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Beheersing van de Engelse en Duitse taal

 

Persoonskenmerken

 • Communicatief sterk
 • Integer
 • Snel kunnen schakelen verschillende taken
 • Resultaat-en oplossingsgericht
 • Stressbestendig
 • Pro actief
 • Analytisch vermogen – helikopter view

 

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Samenwerken
 • Verantwoordelijkheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Luisteren
 • Integriteit
 • Plannen en organiseren
 • Aandacht voor details
 • Sociabiliteit
 • Inlevingsvermogen
 • Ontwikkelen van medewerkers

 

10 juli 2023